Reklama

Redakcja

 

Maciej Gajewski - redaktor naczelny

Andrzej Chojnowski – zastępca redaktora naczelnego

Sławomir Żamojda - dyrektor artystyczny

Maria Fredro-Boniecka - sekretarz redakcji

Jakub Biskupski - redaktor prowadzący

Michał Zaczyński – szef działu Styl

Ludmiła Laskowska – korekta

 

 

Reklama

Najchętniej czytane