Reklama

Wydawca

Marquard Publishing Sp. z o.o.

 

ul. Wilcza 50/52,

00-679, Warszawa

 

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022276, NIP: 527-17-38-737, z kapitałem zakładowym w wysokości 305.550,00 zł (dawniej Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o.), reprezentowana przez:

 

1. Iwonę Kossmann – Prezesa Zarządu,

2. Peter Brase – Członka Zarządu, reprezentowanego przez pełnomocnika Rafała Kordusa

Reklama

Najchętniej czytane