Redakcja

 

Andrzej Chojnowski – zastępca redaktora naczelnego, redaktor Esquire.pl

Sławomir Żamojda - dyrektor artystyczny

Michał Zaczyński – szef działu Styl

Maja Strzeżek - redaktor

Paweł Jaskulski - szef serwisów męskich MMP

Łukasz Łachecki - redaktor Esquire.pl