Redakcja

 

Andrzej Chojnowski – Redaktor naczelny

Paweł Jaskulski - szef serwisów męskich MMP

Łukasz Łachecki - redaktor Esquire.pl